Dyrkning

Der er forskellige måder at dyrke på afhængigt om du er en lille, selvstændig hobbyhavbruger eller en del af en forening, der dyrker i fællesskab. Og så snart anlægget skal være med end 10 meter langt opstår spørgsmålet: Havmark eller Bølgemark?

Havmarken er i virkeligheden nogle lange liner, der er spændt ud i havoverfladen på åbent hav, så afgrøderne kan hænge ned gennem vandet. Man skal bruge en båd og sejle ud til sin havmark for at høste afgrøder og vedligeholde udstyr. Den anden måde at dyrke på er dyrkning ved hjælp af en flydende platform, der kan ligge tæt på land, så man kan gå direkte ud på den og hive afgrøder op. Til denne form for platformsdyrkning har vi udviklet en Bølgemark.

Uanset hvordan man griber det an, så er dyrkning som udgangspunkt noget, der rigtig godt bedrives i et fællesskab med andre. Men hvis man hellere vil begive sig ud i det store blå og dyrke på egen hånd, så kan man få glæde af Havbondens Muslingesæt, som indeholder alt det, der skal til for at opsætte en mini-muslingefarm på 10 meter.

Fødevaresikkerhed

Når man spiser toskallede bløddyr som muslinger og østers, er det vigtigt at være opmærksom på fødevaresikkerhed. Kommercielle virksomheder, der dyrker eller skraber muslinger og østers fra havbunden, er underlagt et sæt ret stramme krav til fødevaresikkerhed, der skal overholdes, før råvarerne kan omsættes kommercielt. Det skyldes, at bløddyrene er filterspisere og risikerer at være forurenede med vira, bakterier, tungmetaller eller algegifte. Hvis en blåmusling eksempelvis er forurenet med e-coli eller salmonella, hvilket der kan være risiko for, hvis der er løbet kloakvand ud i havet nær det sted, hvor din musling har vokset, risikerer du at blive syg og kaste op.

Vi kender ikke til eksempler på, at der er nogen, der er blevet alvorligt syge i de danske maritime nyttehaver, men det er ikke en grund til at ikke at udvise forsigtighed. Vi råder derfor alle til at læse Fødevarestyrelsens råd til private om høst af blåmuslinger og østers og at tjekke Fødevarestyrelsens kort over produktionsområder for muslinger mm. i Danmark inden man høster og spiser muslinger og østers.

Havbondens Muslingesæt

Havbondens Muslingesæt er verdens første gør-det-selv enhed til dyrkning af blåmuslinger. Det er udviklet af Havhøst og er designet til at gøre det let at komme i gang.

Mød afgrøderne

Tang
Tang

Der findes mere end 400 slags spiselige tang i danske farvande. De er lige så forskellige som grøntsager, så det er svært at sige noget generelt om hvordan, man dyrker tang.

Blåmuslinger
Blåmuslinger

Blåmuslingen er et toskallet bløddyr, en filterspiser og på mange måder en helt fantastisk organisme. Som afgrøde i en maritim nyttehave er den utrolig nem at have med at gøre, afkastet er stort og arbejdet beskedent.

Østers
Østers

Der findes to østersarter i Danmark. Den europæiske østers kaldet fladøsters (eller limfjordsøsters), som er hjemmehørende i Danmark, og en invasiv art kaldet stillehavsøsters, der kom til landet i løbet af 1990’erne.