Formål

Havhøst overordnede formål er at fremme regenerativ havkultivering forstået som dyrkning af spiselige afgrøder i havet, der både er med til at genskabe balance i de marine økosystemer og fungerer som bæredygtige fødekilder for mennesker.

Havhøst vil indgå i samarbejde med aktører fra ind-og udland, der kan styrke institutionens formålsparagraf, herunder offentlige instanser, virksomheder, producenter, foreninger og andre sammenslutninger, skoler og uddannelsesinstitutioner m.fl. Institutionen har desuden mulighed for på forskellig vis at indgå i etablering af nye juridiske enheder (virksomheder og foreninger).

I overensstemmelse med Havhøsts formål, er vi medlem af Alliancen for Bæredygtig Fiskeri og Akvakultur. I den forbindelse er der udarbejdet en handleplan, der beskriver hvad vi konkret gør for at udmønte vores formål og alliancens mål. Handleplanen kan findes her.