Arbejdsdag på Bølgemarken i København

Formål

Havhøst er en selvejende institution stiftet i 2015 ved omdannelse af medlemsforeningen Maritime Nyttehaver. Organisationens overordnede formål er at skabe en større forståelse for blå økosystemer og marine ressourcer, og dermed understøtte en mere bæredygtig udvikling. Det gør Havhøst ved gennem spiselighed at knytte flere mennesker tættere til havet.

For at indfri sin formålsparagraf har Havhøst fokus på:

  • Bæredygtig dyrkning af marine råvarer, herunder understøttelse af lokalt forankrede dyrkningsforeninger.
  • Undervisning, herunder udvikling af undervisningsmaterialer og gennemførsel af aktiviteter.
  • Formidling i bredere forstand, herunder gennem kampagner, events, foredrag og deltagelse på festivaler og lignende.

Havhøst vil indgå i samarbejde med aktører fra ind- og udland, der kan styrke institutionens formålsparagraf, herunder offentlige instanser, virksomheder, producenter, foreninger og andre sammenslutninger, skoler og uddannelsesinstitutioner m.fl.