Bliv en del af Havhøst

Bliv en del af Havhøst

Støt havhøst som privatperson

100 kr. / år

Til gengæld inviterer vi dig til et årsmøde (afholdes hvert år i maj/juni) og mindst to hyggelige arbejdsdage (forår og efterår) på Bølgemarken i København, hvor der er garanti for vand under neglene. Desuden finder vi altid i løbet af året på andre ting, som vi gerne vil tilbyde vores støttemedlemmer.

Støt havhøst som forening

200 kr. / år

Havhøst tilbyder maritime nyttehave-foreninger et særligt foreningsmedlemskab af Havhøst. Havhøst faciliterer forskellige netværksaktiviteter for foreningsmedlemmerne, der får glæde af hinandens erfaringer og viden i forhold til opstart og drift af en maritim nyttehave.

Støt Havhøst som virksomhed eller organisation

5.000 kr. ex. moms / år

Makkerskabet er vores udgave af et partnerskab, og kan indeholde alt muligt spændende. Hvert år har vores makkere mulighed for at invitere en gruppe ansatte, samarbejdspartnere eller andet ned forbi Bølgemarken i København til det, vi kalder “Historien om haverne” – en 45 minutters oplevelse af maritim dyrkning. Ud over det kan makkerskabet udfolde sig i alle mulige retninger, der måtte give mening.

Er du nysgerrig på at etablere en maritim nyttehave – med andre eller på egen hånd?

Start med at undersøge om der findes en maritim nyttehave i nærheden, som du kan melde dig ind i. Hvis ikke, så kan du enten forsøge dig med en muslingefarm i miniformat eller straks række ud til vores netværkskoordinator Hardy Jensen, der kan hjælpe dig med at modne idéerne og finde ud af hvordan, du bedst kan komme videre.

Er du studerende, der gerne vil lave et projekt om Havhøst eller maritime nyttehaver?

Vi modtager mange henvendelser fra alt fra folkeskoleelever til studerende på videregående uddannelser, der har kastet deres kærlighed på maritime nyttehaver-konceptet og ønsker at beskæftige sig med emner som: Tang som fremtidig fødevareressource, Muslinger og omsætning af næringsstoffer i det marine miljø, Østers og invasive arter, Fra industrihavn til rekreativ havn, Tangskove, CO2 og drawdown, Fødevareproduktion og nye fællesskaber.

Vi forsøger at svare på alle spørgsmål, men vi beder dig om søge information på vores hjemmeside inden du kontakter os, så vi kan være så skarpe som muligt i vores formidling til dig. Mangler du stadig viden, så kontakt formand for vores bio board Mette Blæsbjerg, der kan hjælpe dig videre.

Repræsenterer du en naturskole, folkeskole eller anden undervisningsinstitution, der gerne vil undervise i den maritime nyttehaves mange emner?

Vi kan i øjeblikket tilbyde undervisningsforløb på Bølgemarken i København målrettet grundskolen samt forløb til gymnasier. Vi drømmer om at udvikle et større undervisningsprogram baseret på den maritime nyttehaves mange tematikker indenfor havmiljø, gastronomi, bæredygtighed og fødevareproduktion og stille det til rådighed for interesserede i hele landet. Indtil det er på plads, beder vi dig kontakte naturvejleder Bodil Sofie Espersen for mere information om mulighederne for at bringe den maritime nyttehave i spil i undervisningssammenhænge.

Vil du indtil videre bare gerne følge med i Havhøsts arbejde fra sidelinjen?

Så er det oplagt for dig at abonnere på vores nyhedsbrev, der udkommer en gang om måneden, og at følge med på vores Facebookside og Instagram.