Nedenfor kan du læse om:

 • Vi er Havhøst
 • Indhold i Havbondens Muslingesæt
 • Før du går i gang
 • Fødevaresikkerhed
 • Opsætning af anlægget
 • Dyrkning
 • Gode råd fra netværket af maritime nyttehaver
 • Om blåmuslinger

Vi er Havhøst

Tillykke! Du står med Havbondens Muslingesæt mellem hænderne og er dermed klar til at blive en del af en bevægelse.

En bevægelse af mennesker over hele Danmark, der dyrker deres egen mad i havet og glæder dem selv og deres familier
med friskhøstede muslinger til både hverdag og fest.

Men du er også en del af noget, der er større end det. Som hobby-havbonde er du nemlig frontløber for en ny måde at bruge af havets spiselige ressourcer på – og samtidig drage omsorg for vores havmiljø. Og dét er noget, der ligger Havhøst og landets havbønder på sinde. Muslinger er noget nær det mest bæredygtige, du kan spise. Du skal nemlig aldrig gøde eller vande din muslingemark – og muslingerne skal hverken medicineres eller fodres. Du kan dyrke dine muslinger helt uden at gøre skade på havet omkring dem. Faktisk tværtimod, for muslingerne er med til at rense vandet og skaber masser af liv omkring sig.

Hvis du bliver vild med at dyrke muslinger, og måske gerne vil kaste dig over nye afgrøder sammen med andre, så er der foreninger over hele landet, der i fællesskab dyrker havet bæredygtigt.

Læs mere om dem her havhoest.dk/landet-rundt/ – der er altid plads til en mere.

Hvis ikke der allerede findes en forening i nærheden af, hvor du bor, så vil vi gerne hjælpe dig med at stable en på benene.

Indhold i Havbondens Muslingesæt

 • Bændel – til at indfange yngel
 • Bundvægt – er allerede fastgjort til bændel og sikrer at dette ikke flyder ovenpå
 • Stropper – til ophæng af bændel på hovedline
 • Karabinhager – til opnhæng af bændler og strømper på hovedline
 • Fiskemærke og permanent tusch – til markering af hobbyanlæg
 • Reb – hovedline eller bæreline til bændler og muslingestrømper
 • Stopperør – til at overføre muslinger fra bændel til strømpe(r) og kommer i diameter. 32 mm og 50 mm, der passer til henholdsvis lilla/sort og grøn strømpe.
 • Muslingestrømper – størrelse beskriver maskestørrelser og kommer i S (lilla), M (sort), L (grøn)

Før du går i gang

Registrering og tilladelse

Før du sætter dit udstyr i vandet, skal du registrere dit nye hobby-opdrætsanlæg hos Fiskeristyrelsen. Det er heldigvis blevet superlet, for så længe du kun sætter ti meter bæreline op, skal du bare udfylde et skema herinde: fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/saerlige-fiskerier/hobbyopdraetsanlaeg

Når du har udfyldt skemaet, får du et registreringsnummer, som skal noteres sammen med dit navn og adresse på det vedlagte gule fiskemærke. Mærket skal på forsvarlig vis fastgøres og placeres et synligt sted mindst 1,2 meter over vandet på dit hobbyanlæg.

På Fiskeristyrelsens hjemmeside finder du også reglerne for, hvor et anlæg må placeres. Det er en god ide at undersøge, om der er naboer, fiskere, kajakroere eller andre havnydere, som du lige skal vende idéen med. Og måske invitere dem med ombord?

En god dialog, forståelse og åbenhed både før og under søsætning af din nye nyttehave kan lede vejen til succes og skabe størst mulig tilfredshed hos alle parter.

Find det rigtige sted

Ud over at finde et sted, hvor du ikke er i vejen for andre, så er der et par andre ting, du skal holde øje med, når du skal finde et egnet sted til din nye muslingefarm:

Der skal være en vild bestand af blåmuslinger, som du kan avle videre på. Da muslinger ikke er noget vi sår, som vi gør med kornet på marken, benytter vi os af den allerede eksisterende bestand af muslinger. Vi så at sige, avler videre på de muslinger der allerede lever og gyder i området.

Hvis du er en rigtig vandhund, kan du tage en svømmetur rundt i området og kigge på sandbunden, ved store sten og bropiller og undersøge, om der sidder levende muslinger. Du kan også se efter, om der er opskyllede skaller på stranden.

Du skal finde et sted med god vandgennemstrømning. Muslingerne lever af plankton og alger. God gennemstrømning sikrer at dine muslinger altid har god forsyning og adgang til mad.

Uden strøm vil du ligeledes alt for hurtigt opleve, at dine nye husdyr bliver overbegroet af trådalger, søpunge og andet snavs. Der er også mindre risiko for opblomstring af giftige alger, hvis der er rigeligt med strøm.

Vandet skal være rent! Muslingerne er ikke renere end det vand, de vokser i. Hold derfor dit anlæg væk fra kloakoverløb og andre udledninger og hold øje med vandkvaliteten, før du høster!

Læs mere i afsnittet om fødevaresikkerhed nedenfor.

Vanddybden er vigtig og fortæller dig hvor lange dine bændler og strømper kan være. Muslingesættet er tilpasset til en vanddybde på mindst 3 meter. Dybden i dit område afgør om sættet kan forblive som det er eller om det skal tilpasses. Eks. vil der i mange fjorde og tidevandsområder være naturlig bestand af blåmuslinger selvom vanddybden er lav eller svinger henover døgnet. Her vil der dog stadig være mulighed for at finde at løsninger der muliggør dyrkning. Det kunne evt. blot være at afkorte bændler og strømper så de passer i længden eller hænge dem mere horisontalt end vertikalt. Næsten kun fantasien og kreativiteten sætter grænser.

Hvad end du kaster dig ud i det, vil vi meget gerne høre om dine erfaringer.

Fødevaresikkerhed

I denne guide har vi samlet de ting, du skal være opmærksom på, når du dyrker dine egne muslinger, såvel som hvis du indsamler dem vildt!

Det er dog vigtigt at understrege, at du selv i den sidste ende bærer ansvaret for, hvad du putter i munden. Sæt dig ind i tingene og brug din sunde fornuft.

Her er et par gode råd:

1. Tjek vandkvaliteten før du høster. Du kan eks. bruge badevandsudsigten på badevand.dk/, hvor du kan tjekke hvorvidt området ved dig, på pågældende tidspunkt hvor du vil høste, bærer det grønne eller røde flag. Prognosen viser om vandet er forurenet med spildevand, hvilket kan betyde at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier i badevandet.

2. Giftige alger er især noget, man ser i de varme måneder, men de kan forekomme året rundt. Så ligesom vi ikke skal bade i dem, skal vi heller ej spise muslinger i områder hvor der ses opblomstring af alger. Vent generelt gerne en uge eller to efter endt varsel om algeopblomstring eller spildevandsudledning, før du igen høster af havet.

3. Spis ikke muslinger der vokser tæt på kloak-, å- og havneudløb – eller nær udledninger af vand fra rensningsanlæg. Det kan være fyldt med e-coli bakterier, salmonella og novovirus.

4. Og husk at varmebehandle dine muslinger før du spiser dem – det dræber de fleste vira og bakterier.

Hvis du tager de rette forholdsregler, kan du minimere risikoen for ubehageligheder.

Til gengæld kan du så nyde glæden ved hjemmedyrkede, sunde og bæredygtige råvarer med fantastisk smag. Og sandheden er nok, at selv hvis vi holder os til industrielt producerede fødevarer, er der, om end den er minimal, altid en risiko for at blive syg – det viser de senere års talrige fødevareskandaler med al ønskelig tydelighed.

Opsætning af anlægget

Havbondens Muslingesæt tager udgangspunkt i en 10 meter langt reb kaldet hovedline eller bæreline. Den skal spændes op i overfladen af vandet, men først skal karabinhagerne fastgøres på rebet. Det gør du ved at flette dem ind i rebet for hver meter, så åbningen vender nedad og er let at åbne. Derefter kan du montere linen med eks. flydebøjer og ankre – eller på faste konstruktioner, f.eks. mellem stolperne på en badebro.

Fra du sætter dit anlæg i vandet, og til du kan høste fuldvoksne muslinger, går der op til to år. Derfor skal anlægget være robust og stærkt forankret, så det kan klare elementernes raseren.

Mulighederne er mange og ofte er det kun kreativiteten der sætter grænser.

Sådan fletter du dine karabiner ind i rebet.

På denne måde fastholdes placeringen og du forhindrer at alle dine bændler og strømper klumper sig inde på midten af bærelinen.

Eksempel 1: opsætning af bændler på hovedline mellem to faste pæle

Eksempel 2: opsætning af strømper på hovedline med skruankre og bøjer

Eksempler på anlæg

Dyrkning

Vi plejer at sige, at en muslingebonde har tre arbejdsdage om året. Det er måske ikke helt rigtigt, for af og til skal anlægget vedligeholdes, og måske skal der luges lidt ud i bevoksningen af alger og ruer. Men ellers er den god nok.

Følgende tager dig igennem de vigtigste steps for dyrkning af blåmuslinger – året igennem.

Forår – indsamling af yngel

Blåmuslinger gyder millioner af æg, når vandtemperaturerne begynder at stige, og der bliver mere føde tilgængeligt. Det er typisk fra slutningen af maj og et par måneder frem. Her skal havbonden være vaks, for nu skal der sættes bændler i vandet.

Bændlerne har en bundvægt midtpå og skal fastgøres til hovedlinen vha. de hvide stroppper og evt. karabinhager. Tip: en dobbelt kirurgknude fungerer rigtigt godt!

Dobbelt kirurgknude til at fastgøre de hvide stropper til enderne af muslingebændel

Muslingelarverne flyder med strømmen og sætter sig først fast, når de har fundet et egnet sted. Når bændlerne sidder et sted med fin strøm, rigelig næring og god plads, er det et alle tiders sted for de små kræ at slå sig ned.

Men hav tålmodighed. I larvernes første stadie er de så små, at du knap nok kan fornemme dem med det blotte øje. Først efter flere måneder kan du se, om der er kommet små, fine muslinger ud af din arbejdsindsats.

Hvis tålmodigheden alligevel svigter, kan du indsamle muslinger i dit lokalområde og omstrømpe disse, eller blot lave dig et lækkert måltid der helt sikkert øger forventningsglæden og kan gøre ventetiden en smule kortere.

Se eksempler på opskrifter her: xn--havhst-eya.dk/havbondens-koekken/

Efterår – Omstrømpning

Det er svært at sige præcis, hvornår tiden er moden til omstrømpning, for det afhænger af, hvor meget salt og næring, der er i lige netop dit vand. Et godt pejlemærke er dog at de er klar når de er ca. 1 cm lange, men vigtigst er, at de kan blive i den mindste af strømperne (lilla) og ikke falder ud gennem maskerne.

Tjek løbende ved forsigtigt at hive bændlerne op af vandet, så muslingerne ikke falder af og test evt. om de kan blive i strømpen.

Hvis ja, træk da den mindste muslingestrømpe (lilla) op omkring det mindste stopperør, så du lettere kan få muslingerne hele vejen ned i bunden af strømpen. Nu bruger du hænderne til at lirke store håndfulde muslinger af bændlet og overføre dem til strømpen via stopperøret.

Omstrømpning af muslinger ved hjælp af stopperør

Når strømpen er fuld, slår du en knude og hænger den tilbage i karabinhagerne på bærelinen. Nu kan du bruge alle karabinhagerne, så strømperne hænger med godt en meters mellemrum. Det forhindrer dem i at kludre sammen. Muslingerne vil nu vokse og de hvide bomuldssnore på strømperne vil blive nedbrudt og være helt væk efter ca. 3-4 uger i vandet. På denne måde sikres at muslingerne får tid til at vokse en smule og hæfte sig til strømpen og hinanden vha. deres bysustråde; en slags protein-lim der hærder under vand. Herefter begynder de at bevæge sig ud igennem strømpens tilbageværende sorte masker. Nu sidder de uden på strømpen, hvor de de har god adgang til nærring og plads til at vokse sig store.

På et tidspunkt vil muslingerne blive for store til den strømpe de hænger på og har derved nemmere ved at falder af pga. deres vægt. Så er det bare frem med næste størrelse strømpe M (sort) der passer til det mindste stopperør eller L (grøn) der passer til det store.

Hvilken størrelse der skal bruges afhænger af muslingernes størrelse på tidspunktet for omstrømpningen. Test evt. om muslingerne forbliver inden i den valgte strømpestørrelse før du fylde hele strømpen. Omstrømpningen foregår på samme vis som beskrevet ovenfor.

Så hold øje med dine muslinger og tjek om de skal skal størrelsessorteres og omstrømpes. På denne måde får du det bedste udbytte og gør det lettere at holde styr på din muslingefarm og på hvor der kan høstes.

Nu er der ikke meget andet at gøre, end at vente til muslingerne når spisestørrelse.

Høst

Hvor lang tid, der går, før du kan høste dine egne, fuldvoksne blåmuslinger kan variere. I Limfjorden vil der typisk gå halvandet år, hvor der i Øresund nærmere går to år. En god spisestørrelse er omkring 4-5 cm. Du behøver ikke at høste alle muslingerne på én gang, men nøjes med at høste de spiseklare muslinger.

Psst. væksthastigheden defineres især af vandets saltholdighed, også kaldet salinitet. Saliniteten falder jo længere østpå i landet din muslingefarm er placeret og giver et prej om hvor lang tid det tager før muslinger når spisestørrelse og hvor store de generelt kan blive.

Vær opmærksom på, at det kan være problematisk at høste lige efter store regnskyl eller i meget varme perioder (se afsnittet om Fødevaresikkerhed).

Muslingestrømper: her er muslingerne vokset ud igennem strømpens masker og sidder nu på ydersiden.

På den måde har de god plads og bedst mulig adgang til nærring. Her vokser de sig store og spiseklare.

Vær dog OBS. på, at muslingerne, hvis de bliver mange og tunge, kan falde af i klumper. Det gør dog ingen anden forskel, end at de nu ender på bunden, i stedet for i din mave!

Gode råd fra netværket af maritime nyttehaver

Rundt om i hele landet har ivrige havbønder forenet deres kræfter og er gået sammen om lokale maritime nyttehaver, hvor fællesskabet driver dyrkningen fremad, og hvor mange kloge hoveder gennem flere år har gjort sig erfaringer med dyrkning af muslinger.

Her er nogle af deres allerbedste tips.

Omstrømpningsmaskinen

Hvis man et år står med rigtig mange muslinger, der skal omstrømpes, og man ikke synes, at det går hurtigt nok, så findes der mange kreative måder at effektivisere processen på. Du kan eksempelvis bore et hul i en stor murebalje (eller en plade med kanter på) og fastgøre stopperøret, så det lige passer. Sæt din konstruktion højt, så der er plads nedenunder. Sæt en strømpe på røret og fyld muslinger i spanden eller på bordpladen. Nu kan du hurtigt guide muslingerne ned i røret med en hånd eller en pind.

Størrelsessortering

Ufrivilligt vil der altid være et væld af forskellige størrelser af muslinger på strømperne. Der sidder eks. både dem du selv puttede i strømpen, men ligeledes næsten altid et væld af mindre muslinger der er kommet til i forårsæsonen og som bruger den store fylde muslingestrømpe som hårdt substrat til at sidde og vokse på.

Flere foreninger har derfor valgt at udvikle små systemer til at sortere muslingerne, således at de forskellige størrelser, kan komme i forskellige størrelse strømper. Det kunne være en hjemmelavet trækasse med metalnet i bunden, hvor alle de mindre muslinger falder igennem. På den måde kan det være lettere at holde overblik og vide hvor der skal ordnes og hvor der kan høstes.

Før logbog

Ligesom når man dyrker på land, så kan det være smart at holde styr sine afgrøder. Især i en forening med flere hoveder og hænder der skal arbejde sammen om et fælles projekt.

Der kan eks. også være gode og dårlige sæsoner med mange eller få høstede afgrøder. Noget handler om vejrforhold, noget handler om grej – og nogle gange er det helt andre faktorer, der spiller ind. Man kan ikke gardere sig imod naturens luner, men man kan sørge for at tage ved lære af sammenhængene ved at notere vækst, vejrforhold, grej og andet hver gang, man tilser muslingerne. Så bliver det også lettere at dele sin viden og erfaring med nye havbønder.

Rene muslinger

Når muslingerne er høstet, skal de renses for sand, alger og andet snask, og det kan man selvfølgelig gøre ved håndkraft i en spand vand. Men skal man lave middag til hele familien, kan det jo blive en langsommelig affære. Prøv at fastgøre en (ren!) toiletbørste på en boremaskine, og så kan du rense store mængder muslinger ad gangen i en murerbalje med vand. Skift vandet et par gange, og så er der smukke, blanke blåmuslinger klar til servering.

Har du selv opfundet nogle gode tricks eller udviklet nyt grej? Så vil vil vildt gerne høre om det på: info@havhoest.dk.

Om blåmuslinger

Blåmusling, pælemusling eller mytilus edulis. Kært barn har mange navne. Den er fuldstændig almindelig i Danmark og findes næsten overalt langs vores kyster.

Blåmuslinger er filterspisere. Det betyder, at de lever af at filtrere alger og plankton ud af vandet gennem et ånderør. Når først en blåmusling har slået sig ned et sted, bliver den typisk hængende der. Den har dog en lille fod, som den kan bruge til at bevæge sig rundt efter næring. Det går langsomt, men det går.

Prøv at lægge en håndfuld blåmuslinger i et stort glas med havvand. Så kan du både se dem filtrere vandet og bevæge sig rundt ved hjælp af deres løjerlige fod, der nærmest ligner en tunge.

Blåmuslinger har været fødekilde, så længe vi ved af. Det er primært krabber, søstjerner og fugle, der har muslinger på menuen, men mennesker har også kendt til blåmuslingens lyksaligheder i mange tusinde år.

Vi ved fra arkæologiske fund, at stenalderdanskerne har spist masser af muslinger, østers og havsnegle, og at det har været en væsentlig del af deres madplan. Og det er der god grund til, for muslinger er i sandhed superfood.

De er rige på vitaminer og mineraler og alle de sunde fedtstoffer, vi kender fra fisk. Og så smager de vidunderligt og tager ingen tid at tilberede. I det hele taget er de svære ikke at elske.

Når du spiser blåmuslinger

Friske muslinger kan nemt holde sig i nogle dage i køleskabet, bare du ikke opbevarer dem i vand eller i en lukket plastik pose. De skal nemlig være levende, når du tilbereder dem.

Levende muslinger er lukkede – eller lukker sig, når du banker dem let mod noget hårdt og de skal være uden skader på skallen. Tjek derfor dine muslinger før de ryger i gryden. Når de er tilberedt, skal de til gengæld være åbne. Dem der ikke har åbnet sig skal kasseres.

Muslinger udgør ligeledes deres eget bestik. Skallen kan bruges som ske, når suppen skal slubres op, eller som en lille tang, der kan pille muslingerne ud af skallerne. Vi synes derfor, at du skal spise dine muslinger med fingrene – så kommer du ligesom lidt tættere på det hele.

Der findes et utal af lækre, spændende og anderledes opskrifter med muslinger. Det er blot at prøve sig frem og lade nysgerrigheden råde! Brug for inspiration? – så tjek vores opskrifter ud lige her www.xn--havhst-eya.dk/havbondens-koekken/