Bølgemarken

Bølgemarken er Havhøsts flydende platform til dyrkning, undervisning og formidling. Den er en del af et flydende platformskoncept til havne og kystbyer, der sætter fokus på en bæredygtig anvendelse af havets spiselige skatkammer gennem dyrkning af regenerative afgrøder, fællesskab og oplevelser for havfolk i alle aldre.
Børn på vej ned på Bølgemarken
Børn på vej ned på Bølgemarken

Bølgemarken er bygget op omkring en basisplatform, der kan udvides med forskellige aktiviteter og funktioner. Havhøst har udviklet Bølgemarken sammen med Mikkel Stensgaard fra Bioark, som står for projektudvikling og alt salg af Bølgemarker med de forskellige udvidelser, der findes. Produktionen af Bølgemarken finder sted hos NBC Marine i Kvistgaard, der er verdensmestre i flydende anordninger, og også kan tilbyde at hjælpe med transport af Bølgemarken fra fabrik samt søsætning, landgang og forankring.

Indvielse af den første Bølgemark i København med Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen og borgmester for Kultur og Fritid Franciska Rosenkilde

Aktivering af Bølgemarken

Med en Bølgemark på plads er der mulighed for at dyrke regenerative afgrøder – og at formidle og undervise i den maritime nyttehaves mange vigtige temaer.

Formidling: Event-pakke

Havhøst-formidlingspakke bestående af 5 Havhøst T-shirts, 5 forklæder, 200 opskriftshæfter, 5 formidlingsplancher samt et stort Havhøst-banner.

Pris for event-pakke:
DKK 8.000 eks. moms (25%).

Formidling: Bemandet event-pakke

Event-pakken med 2 formidlere fra Havhøst, der står for at formidle og afvikle aktiviteter efter nærmere aftale (1 dag).

Pris for bemandet event-pakke:
DKK 15.000 eks. moms (25%) + dækning af transportomkostninger fra København.

Undervisnings-workshop

En dag på Bølgemarken i København med Havhøsts undervisnings-team, hvor op til 10 lokale formidlere/undervisere fra din by bliver sat ind i hvordan Bølgemarken fungerer og hvordan man bruger den som undervisningsplatform. Som del af workshoppen sker der indføring i Havhøsts undervisningsprogram, så man kan gå direkte i gang med at undervise lokale skoler.

Pris for undervisnings-workshop:
DKK 15.000 eks. moms (25%) + dækning af transportomkostninger fra København.

Undervisnings-supervision

Formidler fra Havhøst deltager i en lokal undervisnings-session og giver efterfølgende sparring til de lokale undervisere/formidlere.

Pris for undervisnings-supervision:
DKK 6.000 eks. moms (25%) + dækning af transportomkostninger fra København.

Gratis undervisningsmateriale

Havhøst har udviklet en stribe undervisningsforløb, som vi stiller til rådighed for formidlingsinstitutioner over hele landet. Dem kan du læse mere om her.

Hvor kan Bølgemarken ligge?

Bølgemarken skal helst ligge nogenlunde beskyttet på et sted, hvor der er rent nok vand til, at afgrøderne ikke bliver forurenet med bakterier eller tungmetaller. Der skal også søges tilladelse til at søsætte en Bølgemark – hvilke konkrete tilladelser, der skal søges, afhænger blandt andet af, hvor du placerer den og hvilke afgrøder, du skal dyrke. Alt det kan du læse mere om i vores Håndbog for havbønder.

Vil du vide mere om Bølgemarken og hvordan den kan komme ud og flyde i noget vand nær dig, så kontakt Bernt Sørensen fra Havhøst.