Bølgemarken

Bølgemarken

Bølgemarken er Havhøsts flydende platform til dyrkning, undervisning og formidling. Den er en del af et flydende platformskoncept til danske havne og kystbyer, der sætter fokus på en stærk forbindelse til havet gennem dyrkning, spiselighed og fællesskab.

Kernen i en Bølgemark er dyrkningsflåden, der kan kobles sammen med andre flåder; et flydende klasselokale, en østersbar – eller en eksisterende formidlingsplatform i havnen, der deler en ambition om gennem spiselighed at knytte mennesker tættere til havet og ad den vej understøtte en mere bæredygtig adfærd, så vi kan passe bedre på vores fælles hav.

Bølgemarken oversigtstegning
Bølgemarkens dyrkningsenhed

Speks

  • Bølgemarken måler 6 meter i længden og 5 meter i bredden. Dækket består af en række lemme, som hver især kan åbnes, så man kan tilgå vandsøjlen under platformen, hvor der dyrkes tang, blåmuslinger og østers.
  • Tekniske beregninger sikrer, at de cirkulære flydeelementer under dækket har opdrift til både afgrøder og nysgerrige gæster. Bølgemarken er synkefri.
  • Et mobilt høsttårn kan flyttes rundt på dækket, så man med et hejseværk kan hæve afgrøderne op i passende arbejdshøjde, når de skal tilses, beundres eller høstes.
  • Bølgemarkens samlede højde fra underkanten af flydeelementerne til overkanten på høsttårnet er 2,7 meter.
  • Bølgemarken leveres med et komplet belysningssystem drevet af en solcellepakke, der sikrer, at belysningen starter, når man går ombord, når der er behov for fokuseret arbejdsbelysning samt som stemningslys under vandet, så man hele døgnet fornemmer livet under overfladen.
  • Forankring af Bølgemarken sker som udgangspunkt med bundankre, men det er altid muligt at tilpasse til særlige behov og muligheder og bruge eksempelvis rullebeslag.
  • Designet er optimeret til transport, da dækket kan foldes sammen under transport. Det gør leveringen enkel og effektiv.

Udvidelsesmuligheder

Bølgemarken kan udvides med flere flåder, der på forskellig vis tilbyder mennesker at blive en del af fortællingen om bæredygtig anvendelse af vores spiselige, marine ressourcer,

Bølgemark med flere sammenhængende platforme
Platform 1: Dyrkning
Dyrkning af muslinger, tang og østers
Dyrkningsflåden er kernen i Bølgemark-systemet. Her kan skoleelever på alle niveauer (og andre nysgerrige) komme helt tæt på, hvordan vi fremover kan dyrke os til et hav i balance.
Platform 2: Undervisning
Klasselokale, lab og køkken
Flydende undervisning i bæredygtig brug af vores spiselige marine ressourcer. Et hjem for den lokale naturskole og et nyt havnerum for kurser, foredrag og events om havets ressourcer og blå spiselighed.
Platform 3: Formidling
Blå og bæredygtig spisebar
Et nyt spise- og mødested på havnen, hvor en lokal gastronomisk ildsjæl eller restaurant kan skabe sig en stærk profil på blå bæredygtighed og knytte an til fortællingen om bæredygtig dyrkning i havet.

Vil du vide mere om Bølgemarken og hvordan den kan komme ud og flyde i noget vand nær dig, så kontakt Mikkel Stensgaard.