Svendborg

Svendborg

På initiativ af de lokale naturvejledere Lars og Lasse er en maritim nyttehave på vej i Svendborg.  I efteråret afholdtes et informationsarrangement på Frederiksøen i Svendborg havn, som også er udgangspunktet et nyt stort havneudviklingsprojekt. Og med en maritim nyttehave på bedding. I den forbindelse forventes det at kunne præsentere dannelsen af en dyrkningsforening i det meget tidlige forår, som fra starten vil indgå i et samarbejde med de lokale naturvejledere. Ambitionen er foreløbigt både et langlineanlæg i Svendborgsund; men også en undervisnings- og formidlingsplatform i selve havnen. 

Kontakt

Lars Hillerup
Svendborg Naturskole
Tel. 6223 2070
naturskolen@svendborg.dk

Muslinger på havnen

Muslinger på havnen

Svendborg: 11. september 2019 kl. 17-21, Havnekajen foran Snedkeriet på Frederiksøen – Svendborg Havn, 5700 Svendborg.
Læs mere