Bølgemarken med høsttårn og formidlingspulte

Lovgrundlag for kystnære dyrkningsplatforme

En kystnær dyrkningsplatform er et alternativ til at etablere et lineanlæg ude på åbent hav. Men dyrkning af muslinger, østers og tang på platforme er ikke så kendt et format i Danmark, og lovgivningen på området har ikke helt fulgt med udviklingen endnu. 

Man arbejder i Fiskeriministeriet på en række nye og reviderede bekendtgørelser, der skal bringe lovgivningen herhjemme på omgangshøjde med virkeligheden – blandt andet indenfor kultivering af havet. Indtil de nye regler er på plads, skal ansøgninger om etablering af Bølgemarker bruge det ansøgningsskema, der er udarbejdet til ansøgninger om tilladelse til at søsætte hobbyopdrætsanlæg.

Hvis den kystnære dyrkningsplatform skal ligge indenfor en mole, er der chance for, at anlægget ligger i Trafikstyrelsens domæne, og slet ikke har noget at gøre med Kystdirektoratet og Fiskeristyrelsen, der mere har fokus på det åbne hav. Det er rigtig godt, for så skal der ikke stilles sikkerhed, og ansøgningsproceduren er langt mere overskuelig. Kontakt Hardy Jensen fra Havhøst, hvis du vil have hjælp til at afklare en konkret placering.