Illustration af indholdet i Havbondens muslingesæt

Lovgrundlag for små hobbyopdræt

Et “hobbyopdræt” er i myndighedernes øjne defineret som et ikke-kommercielt anlæg på max 10 meter, hvor afgrøderne hænger ned gennem vandsøjlen fra en bæreline eller anden form for ophæng. Havbondens Muslingesæt falder ind under denne definition. 

Man kan kun have et enkelt hobbyopdræt per person, så hvis I er en gruppe, der skal bruge mere end 10 meter bæreline, så skal I sørge for, at hvert 10-meter segment har sin egen registrerede bruger. Vi har set flere eksempler på, at en gruppe borgere har sat eksempelvis fire muslingesæt i vandet, hvor muslingesættene er registreret hos myndighederne med forskellige brugere.

Ethvert hobbyopdræts redskab skal, på et synligt sted over vandet, være forsynet med et forsvarligt, fastgjort, gult mærke med registreringsnummer, navn og adresse på brugeren. Bogstaver og tal skal være 1 cm høje og skrives med blokbogstaver. Disse gule mærker følger med, hvis du køber Havbondens Muslingesæt, og ellers kan du eksempelvis købe dem hos Havhøkeren. Hvis der anvendes stager eller pæle, skal mærket placeres mindst 1,2 m over vandet.

Andre vigtige informationer fra Fiskeristyrelsen:

  • Hobbyopdrætsanlægget må ikke opstilles, før du har modtaget et registreringsnummer fra Fiskeristyrelsen.
  • Hobbyopdræt må kun foregå ved fangst af naturligt forekommende yngel af hjemmehørende arter.
  • Der må ikke anvendes foder eller kemikalier i anlægget. 

Som udgangspunkt må man i et hobbyopdrætsanlæg kun dyrke østers og blåmuslinger. Det bliver i hvert fald en smule mere kompliceret, hvis man også vil dyrke tang. Dyrkning af blåmuslinger og østers hører nemlig ind under Fiskeristyrelsen, mens tang ligger ovre i Kystdirektoratet. I Fiskeristyrelsen er man på mærkerne og har lavet en særlig bekendtgørelse til hobbyopdræt og et særligt ansøgningsskema, der gør det hele ret let og overskueligt. Kystdirektoratet hænger mere i bremsen.

Vores anbefaling er helt klart, at du kun ansøger om tilladelse til dyrkning af blåmuslinger (og evt. østers), hvis du vil have et hobbyopdræt i vandet. Så slipper du uden om Kystdirektoratets skøre sagsbehandlingstider og kan komme hurtigere i gang. Modsat Fiskeristyrelsen hænger Kystdirektoratet desværre stadig fast i en forestilling om, at dyrkning af tang er det samme – uanset om der er tale om et kæmpe, kommercielt anlæg på 250×750 meter, eller en privatperson, der har et hobbyopdræt med et par tangplanter. Havhøst arbejder på at smidiggøre denne proces, så det bliver lettere for os alle sammen at kultivere tang.

Her finder du: