Formidling i Sønderborg

Sønderborg klar med både dyrkning, formidling og undervisning

Sønderborg ser ud til at blive et forbillede for resten af landet for så vidt angår at knytte dyrkningen af regenerative afgrøder i havet sammen med naturundervisning af højeste karat og bred, folkelig formidling. Den Blå Kolonihave hedder foreningen bag den maritime nyttehave i Sønderborg.

Det mærkes tydeligt på den nye forening, at den hører hjemme i område , hvor der har været ekstraordinært fokus på havmiljøet igennem nogle år. Etableringen af Als Stenrev har skabt stor opmærksomhed på og interesse for hvad der gemmer sig lige under overfladen i sundet, som deler Sønderborg.

Foreningens dannelse tager udgangspunkt i en af landets mest aktive naturskoler, der nyder stor lokal opbakning, og har allerede formået at samle en ganske pæn flok medlemmer, der arbejder på at sætte gang i etableringen af bynært lineanlæg nær det såkaldte ’fluepapir’ i byens sydlige del. Her vil foreningen kunne indgå i et lokalsamarbejde med andre maritime foreninger til alles gavn og glæde.

Lineanlægget vil blive drevet af foreningen, mens Sønderborg Naturskole planlægger etablering af et formidlings- og undervisningsanlæg nord ud af byen og næsten midt i Alssund. I det daglige kommer foreningens virke til at hænge naturligt sammen med naturvejledernes og således støtte hinandens aktiviteter. Formidlings- og undervisningsanlægget kommer til at ligge ved Kær Vestermark og tæt på Naturskolens nye domicil, der vil blive et centrum for naturformidling i Sønderborg kommune.