Projekter

Den spiselige havnatur

 

Fritid og fødevarer KBH

Afsluttede projekter

2016:

2015: Maritime Nyttehaver KBH

Finansieret af Miljøstyrelsens pulje Grønne Ildsjæle.
Projektsum: 500.000 kr.

Resume af projektets formål:

Med denne ansøgning er det vores håb at vi kan rejse midler til at gennemføre en strukturel og aktivitetsmæssig styrkelse af foreningen, der er nødvendig for at vi kan følge med den store efterspørgsel på formidling af vores nuværende aktiviteter. Derudover vil vi arbejde på at udvide vores dyrkningsarealer i Københavns havn således, at flere kan få glæde af Maritime Nyttehaver. Maritime Nyttehaver arbejder som forening på at etablere bæredygtig fødevareproduktion i Københavns Havn. Herigennem vil vi knytte københavnerne til deres blå nærmiljø og skabe større bevidsthed om grønne forbrugsmønstre. Med støtte fra Grønne Ildsjæle vil vi:

  1. Udvikle en formidlingsplatform baseret på erfaringer fra vores eksisterende nyttehave under Kalvebod Bølge med skolehavbrug og events samt udvikle materiale med vejledning til opstart af lignende projekter andre steder i Københavns Havn og resten af Danmark.
  2. Udvide samarbejdet med samarbejdspartnere og udvide dyrkningsarealet i Københavns Havn, så flere kan få glæde af nyttehaverne.