Produktion

En maritim nyttehave har to ben: En formidlings- og undervisningsdel, som er placeret inde i byen med let adgang og høj synlighed. Og en produktionsdel på en egnet placering så tæt på byen som muligt, hvor der er minimal risiko for forurening, og hvor de fysiske forhold er i orden; vandstrømme, dybde, næringsmængder og hensynet til andre brugere af vandet vægter højt.

I den fødevare-producerende maritime nyttehave kan man dyrke og høste forskellige afgrøder afhængigt af de lokale forhold. Blæretang, blåmuslinger og fladøsters er oplagt. Men andre typer muslinger (fx hjerte- og knivmuslinger), andre typer tang (fx fingertang, savtang og klørtang) og måske endda på et tidspunkt stillehavsøsters er også værd at se nærmere på. Stillehavsøsters kræver dog, at der ændres holdning fra myndighedernes side – de betragtes i dag som en invasiv art.

Selve produktionsanlægget kan fx have dimensionerne 100×150 meter og bestå af 5 langliner, der bærer dyrkningsudstyret, som hænger frit ned gennem vandsøjlen (østersbure, tangreb, muslingestrømper etc.). Man vil skulle sejle ud til produktionsanlægget i en båd, som skal være udstyret med en form for spil, så man kan trække råvarerne op af vandet.

Herover: Sådan foregår dyrkning af muslinger på langline – under overfladen på lange liner med bøjer og ankre.

Herover: En bynær formidlingshave i København med dyrkning til test- og demonstrationsformål.

Herover: Formidlingshave i Hundested Havn.

Herover: Et fuldblods-formidlingscenter med undervandskammer med udsigt til haven og formidling i massevis (copyright Mikkel Steensgaard, Bioark)

WOW

Som en del af produktionsanlægget kan der etableres en såkaldt WOW på 8×12 meter. WOW står for “Walk On Water” og er en modulært opbygget enhed, som står fast på havbunden. En enkelt WOW består af fire selvstændige moduler på 4×6 meter, som kan hæves op over havets overflade eller sænkes ned under bølgerne. WOW’en fungerer som både dyrkningsfelt og som et areal, man kan fortøjre sin båd ved og træde ud på og benytte, når man tilser sit produktionsanlæg. WOW-konceptet er udviklet af den amerikanske arkitekt Alexander Coulson Baird, der arbejder sammen med Maritime Nyttehaver.

Herover: En enkelt WOW med østersbakker, hvor ét af de fire løftbare moduler i WOW’en er løftet op over havets overflade (copyright Alexander Coulson Baird)

Herover: Illustration af sammenkobling af en masse WOWs til et sammenhængende areal på vandet (copyright Alexander Coulson Baird)

Havbondens Muslingesæt

Havbondens Muslingesæt er verdens første gør-det-selv enhed til dyrkning af blåmuslinger. Det er udviklet af Maritime Nyttehaver, og er designet til at gøre det let at komme i gang.

Mere om Havbondens muslingesæt…