Persondatapolitik

Det er vigtigt for Havhøst, at alle kan have tillid til vores virke og vores evne til at beskytte personoplysninger. Derfor har vi en persondatapolitik, der beskriver vores tilgang til personoplysninger, og hvordan vi overholder gældende lovgivning og regler. Nedenfor kan du derfor se, hvordan vi behandler dine personoplysninger afhængig af din kontakt med os.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Den selvejende institution Havhøst
CVR-nr.: 37072613
c/o CPH Food Space
Slagtehusgade 11
1715 København K
joachim@havhoest.dk
+45 26 12 00 48

Kort resume af Havhøsts persondatapolitik (målrettet brugere under 18 år)

Når det er nødvendigt, behandler Havhøst personoplysninger om børn, voksne og fagpersoner. Havhøst gør alt for at beskytte oplysningerne, og sletter alle oplysninger, når vi ikke skal bruge dem længere.

Hvis du ikke vil have, at vi behandler personoplysninger om dig, så ring eller skriv til os (se kontaktoplysninger nederst).

Havhøst indsamler også oplysninger via cookies. Cookies er små stykker data om din brug af vores hjemmeside. Cookies indsamles for at gøre oplevelsen bedre på vores hjemmeside.

Behandling af personoplysninger

I det følgende kan du se, hvordan Havhøst behandler dine personoplysninger i forhold til hvilken kontakt, du har med os, herunder mere konkret bl.a. hvad vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er, hvilke typer af personoplysninger, som vi behandler, hvor vi har dine personoplysninger fra, hvad vores grundlag for behandlingen er, hvem vi deler dine personoplysninger med samt hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Medlem af Havhøst
Formål: Personoplysninger anvendes til at administrere medlemmer af Havhøst, og til at kommunikere vores budskab og markedsføringsmateriale om organisationens arbejde ud til vores medlemmer.  
         
Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Deling Opbevaring
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som medlem:   Almindelige oplysninger: Navn*, adresse*, email, telefonnummer, CPR nummer og bankoplysninger.   Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:   Direkte fra dig ved indmelding   Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:   Artikel 6.1.a (samtykke)Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Havhøsts interesse i administration af medlemskab samt markedsføring overfor vores medlemmer)Artikel 9.2.a, jf databeskyttelsesloven § 11, stk. 2 for så vidt angår behandling af CPR-numre   Vi kan dele dine personoplysninger med:   Offentlige myndigheder, herunder SKAT i forbindelse med indberetning af bidragLeverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed Vi vil slette dine personoplysninger, når du udmelder dig.   Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse (f.eks. bogføringsloven) eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.
Frivillig hos Havhøst
Formål: Personoplysninger anvendes til administration af frivillige hos Havhøst samt til rekruttering af frivillige medarbejdere.  
         
Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Deling Opbevaring
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:   Almindelige oplysninger: Navn*, adresse*, telefonnummer*, oplysninger om din tilknytning til og aktivitet for Havhøst*   Oplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme: Børneattest*.       Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:   Direkte fra dig             Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:   Artikel 6.1.a (samtykke)Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Havhøsts interesse i administration af ansatte og frivillige)Databeskyttelsesloven § 8, stk. 3 (strafbare forhold)             Vi kan dele dine personoplysninger med:   Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed Vi sletter dine personoplysninger, når du ikke længere har en tilknytning til Havhøst.   Vi kan dog opbevare dine oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.    
Bestilling af en ydelse (f.eks. skoleoplæg/forløb)
Formål: Personoplysninger anvendes i forbindelse med, at Havhøst tilbyder ydelser og produkter til personer, der har en interesse for organisationens aktiviteter.  
         
Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Deling Opbevaring
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:   Almindelige oplysninger: Navn* og oplysninger om ansættelsessted*, email, adresse, telefonnummer.     Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:         Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:     Vi kan dele dine personoplysninger med:   Personoplysningerne slettes 5 år efter vores seneste kontakt med dig.   Vi kan dog opbevare dine personoplysninger længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.  
Markedsføring, herunder modtagelse af nyhedsbrev, deltagelse i en konkurrence og sociale medier
Formål: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder bl.a. udsendelse af nyhedsbreve, afholdelse af konkurrencer, markedsføring via sociale medier m.m.  
         
Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Deling Opbevaring
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:   Almindelige oplysninger: Navn* og oplysninger om ansættelsessted, email, adresse, telefonnummer.   Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:   Direkte fra dig   Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:   Artikel 6.1.a (samtykke)Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Havhøsts interesse i markedsføring)   Vi kan dele dine personoplysninger med:   Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhedHvis du giver samtykke til det i forbindelse med en konkurrence eller anden markedsføring, kan dine oplysninger deles med vores partnere samt Facebook     Dine personoplysninger slettes 5 år efter vores seneste kontakt med dig.   Personoplysninger, der behandles baseret på et samtykke, slettes, når dette samtykke trækkes tilbage, og når du ikke længere ønsker at modtage yderligere fra os.   Vi kan dog opbevare dine personoplysninger længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.  
Samarbejdspartner eller personer med faglig tilknytning til Havhøsts arbejdsfelt
Formål: Personoplysninger anvendes i forbindelse med vores samarbejde med større og mindre virksomheder eller fagpersoner.  
         
Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Deling Opbevaring
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:   Almindelige oplysninger: Navn*, email, adresse, telefonnummer og/eller evt. ansættelsessted.     Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:   Direkte fra dig Offentligt tilgængelige kilder, herunder f.eks. sociale medier Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:   Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)     Vi kan dele dine personoplysninger med:   Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed   Dine personoplysninger slettes 5 år efter vores seneste kontakt med dig.   Vi kan dog opbevare dine personoplysninger længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.
Jobansøgere
Formål: Personoplysninger anvendes til rekruttering af medarbejdere til Havhøst  
         
Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Deling Opbevaring
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:   Almindelige oplysninger: Navn*, adresse, telefonnummer*, email*, oplysninger om uddannelse*, oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse*, billede   Oplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme: Børneattest* Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:   Direkte fra digFra referencer, hvis du giver tilladelse hertil   Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag: Artikel 6.1.a (samtykke)Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at sikre udvælgelse og ansættelse af rette kandidater til stillinger i virksomhedenDatabeskyttelsesloven § 8, stk. 3 (strafbare forhold)   Vi kan dele dine personoplysninger med:   Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed   Hvis du ikke bliver ansat, slettes dine personoplysninger senest 6 måneder efter du har modtaget endeligt afslag. Dog kan vi opbevare dine oplysninger længere, hvis du giver samtykke hertil.   Hvis du bliver ansat, overføres oplysningerne til vores personaleadministration og behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik for ansatte.

Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med “*” er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde dig den hjælp eller de ydelser, der er beskrevet under det relevante formål.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os via email: joachim@havhoest.dk, eller på telefonnummer: + 45 26 12 00 48.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret december 2018