Børn på vej ned på Bølgemarken

Hvorfor koster tingene penge?

Havhøst er en nonprofit-organisation, der arbejder for at fremme bæredygtig anvendelse af vores spiselige havressourcer. Vi er helt afhængige af støtte fra fonde, hvilket binder os til konkrete projekter, der i høj grad er defineret af de skiftende fokusområder, som fondene melder ud. Vi har et rigtig godt samarbejde med fondene, og ville slet ikke eksistere, hvis ikke det var fordi fondene bakkede op om vores formålsparagraf. Men vi har også et stort ønske om at kunne agere udenfor fondenes indsatsområder, og derfor har vi brug for også at tjene vores egne penge. Det gør vi blandt andet ved at sælge foredrag, events, undervisning, Bølgemarker og andet hardware, der understøtter regenerativ dyrkning i havet.

Når Havhøst sælger noget er det generelt sådan, at vi har direkte omkostninger for ca. halvdelen af salgsprisen, mens resten af omsætningen bliver i Havhøst, hvor midlerne er med til at dække omkostninger, der ikke kan trækkes fra i vores projekter, eksempelvis:

  • Husleje for vores arbejdspladser i kontorfællesskabet CPH Food Space i Kødbyen
  • Husleje for vores formidlingsstation ved Kalvebod Bølge (herunder leje af to 20-fods containere)
  • Forsikringer (arbejdsskade, ansvar etc.)
  • Vedligehold af vores undervisnings- og formidlingsgrej
  • Betaling af eksterne ressourcer (revisor, web-assistance, presse, advokat etc.)
  • Håndtering af administrative opgaver (bogføring, lønkørsel etc.)
  • Finansiering af udarbejdelse af nye projektansøgninger
  • Afprøvning af nye fællesskaber og udviklingsprojekter uden forhånds-funding (som måske ad åre kan føre til projekter, der kan søges finansiering til)
  • Overordnet politisk interessevaretagelse for havet samt arbejde med politikere og embedsmænd
  • Rejseomkostninger i forbindelse med møder med maritime nyttehaver og andre samarbejdspartnere rundt omkring i landet

Så når du køber en Bølgemark, et foredrag eller et læringsprodukt af Havhøst betaler du ikke kun for de omkostninger, der direkte er forbundet med at levere produktet eller ydelsen til dig. Du er også med at til at sikre, at Havhøst overhovedet kan eksistere og fortsat kan udvikle nye måder at engagere mennesker i at tage vare på vores blå natur, så vi også fremover kan nyde godt af et spiseligt hav.

Vil du vide mere om hvordan Havhøst prioriterer sine midler, eller er du nysgerrig på hvordan en nonprofit kan forsøge også at agere på markedslignende vilkår, så er du velkommen til at kontakte Joachim Hjerl.