Event i Skovshoved Havhave

Postkort fra Skovshoved Havhave

Skovshoved Havhave er én af de ”nye i klassen” og vist nok også én af de mindre. Vi afholdt stiftende generalforsamling i januar 2021, men forud for det havde en del forberedelser fundet sted. Nogle ildsjæle i Gentofte kommune havde i starten af 2020 anskaffet tilladelse og licens til et hobby-anlæg, som med hjælp fra Skovshoved Havn blev etableret i den sydlige del af havnen. Senere kom flere interesserede havbønder til, og grundlaget for en forening blev etableret. I dag har Skovshoved Havhave 16 medlemmer.

Vores medlemmerne har mange forskellige bevæggrunde til at være med  – f.eks. lysten til at lære mere om, hvordan vi kan bruge havet bæredygtigt som spisekammer, om en bæredygtig produktion af muslinger og tang har en positiv indvirkning på havmiljøet, og om hvordan man kan reducere produktionen af konventionelle fødevarer ved evt. at supplere fra havhaver. Desuden er vi opsatte på at dele vores viden med andre gennem events på havnen, samtaler og undervisning af børn, unge og voksne og ikke mindst at smage på vores høst.

Vi er pænt imponerede over den store interesse, vi møder fra skoleklasser og forbipasserende, når vi roder med tov, muslingestrømper, bændler og tangliner i alt slags vejr. Gentofteborgerne har vist sig at være nysgerrige og spørgelystne på både muslinge- og tangproduktion, hvilket bl.a. det store fremmøde til vores Ild & Vand-arrangement på havnen i august 2021 bekræftede. Her fik de ca. 200 fremmødte tilbudt små smagsprøver på tilberedte muslinger og tangretter lavet over bål, mens vi svarede på de mange spørgsmål, der opstod undervejs. Det er dejligt med den interesse, Gentofte viser vores havhaveprojekt, og jo flere der ved, hvilken positiv indflydelse muslinger og tang har på havmiljøet og hvor godt de smager, jo bedre. Vi har også fået et rigtig godt samarbejde med en lokal dykkerklub, som hjælper os med at holde øje med vores produktionsline med de røde bøjer og som tager nogle fantastiske undervandsbilleder af vores havhave.

Skovshoved Havhave

Vores første års erfaringer har vist, at der er rigeligt med muslingeyngel i havet, men vi har stadig ikke helt knækket koden til, hvordan vi undgår at miste de udsatte strømper – specielt når muslingerne har opnået en vis størrelse. De første tangliner, som vi satte ud, var ikke nogen succes, så nu prøver igen i år og krydser fingre for, at det lykkes. Al begyndelse er svær – det ved vi – men vi klør på med stor energi og entusiasme.

Hilsen,

Elisabeth Kiørboe
Formand i Skovshoved Havhave