Bælthaven Middelfart

Postkort fra Bælthaven Middelfart

For knap 2 år siden tirsdag den 10. marts 2020, havde vi stiftende generalforsamling i Bælthaven Middelfart, og det var præcis den samme aften, at vores statsminister annoncerede corona-nedlukning af landet. Vi var i gang.

Bestyrelsesmøderne blev afholdt på Skype, og der var også dengang meget at snakke om. Hvad, hvordan, hvornår, hvem og så videre. Bælthaven var heldige! Vi overtog en opbragt havhave, som vi forstærkede og udbyggede – og vupti efter 3 måneder var vi i gang med at dyrke muslinger.

I Bælthaven Middelfart opretter vi husstandsmedlemskaber, og uanset antallet af personer i husstanden er det årlige kontingent 500 kr. Nye medlemmer, der melder sig ind efter 1. juli, betaler kun 250 kr. for resten af kalenderåret. Det første år nåede vi op på 39 husstandsmedlemskaber, og ved udgangen af 2021 rundede vi 90.

Hver lørdag har vi udlevering af muslinger til medlemmerne, og det blev til 1.450 kilo i 2021. Stort set hver lørdag formiddag er 2 til 6 medlemmer i gang med at omstrømpe, sortere og gøre muslinger klar til udlevering. Det hænder med jævne mellemrum at arbejdsdagen afsluttes med fælles spisning ved haven.

Vi søger fondsmidler for at skaffe midler til en permanent Bælthave, der skal være en stationær udgave placeret på søjler ved siden af dykkernes bro. Det giver os mulighed for at bruge platformen året rundt uanset vejret til medlemsarrangementer, formidling og naturligvis for at tilgå muslingerne.

Efter det seneste stormvejr (Malik) konstaterede vi, at vores platform er angrebet af pæleorm, der har svækket styrken væsentligt. Æv. Vi har derfor besluttet at lave en ny midlertidig platform, der skal anvendes indtil vores permanente Bælthave er på plads, og herefter skal den fungere som reserve og måske udlånes til nye muslingeforeninger.

Vi ser nu ind i et nyt spændende år med mange aktiviteter. Ud over de ugentlige arbejdsdage har vi planlagt igen at deltage ved det årlige Klimafolkemøde i Middelfart, Naturens dag, SSP sommerferie-aktivitet for unge og her ud over har vi nedsat et Urteudvalg, der vil tilplante en urtehave til glæde for Bælthavens medlemmer.

Er du blevet inspireret til at være medlem eller vil du gerne vide mere om os er du meget velkommen til at kontakte os.

Hilsen,

Erik Yde
Formand i Bælthaven Middelfart
formand@baelthaven.dk