Mål og vedtægter

Maritime Nyttehavers formål er, at;

  • Arbejde for etablering af maritime formidlingsplatforme i bynære miljøer, hvor byens indbyggere og tilrejsende kan opleve akvakultur i en urban kontekst.
  • Understøtte andre former for brugerdrevet akvakultur, også hvor dette ikke foregår i en urban kontekst.
  • Øge interessen for og involveringen i lokal, bæredygtig fødevareproduktion med fokus på det blå element.
  • Skabe opmærksomhed omkring løsninger på klodens fremtidige fødevareforsyning, og hvordan bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer spiller en afgørende rolle i den forbindelse.

For at indfri sin formålsparagraf vil Maritime Nyttehaver:

  • Have fokus på at involvere børn og unge gennem undervisningsforløb og -materiale.
  • Afholde arrangementer, der sætter fokus på foreningens formålsparagraf.
  • Stille maritime nyttehaver til rådighed for støttemedlemmer og andre interesserede under nærmere definerede vilkår.
  • Understøtte virksomheder, skoler og privatpersoner i at opstarte egne mini-havbrug.
  • Bidrage til etablering af lokalafdelinger af Maritime Nyttehaver.
  • Afklare forhold, der kan virke begrænsende for udnyttelse af havnearealer til akvakultur og fødevareproduktion.

Dette skal ske ved at etablere relationer og indgå i samarbejde med offentlige instanser, virksomheder, producenter, foreninger eller andre sammenslutninger, skoler og uddannelsesinstitutioner m.fl.

Du kan hente vedtægter for den selvejende institution Maritime Nyttehaver herunder:

Vedtægter for den selvejende institution Maritime Nyttehaver