Landet rundt

Med mere end 8.000 km kyststrækning har Danmark perfekte forhold til dyrkning af muslinger, tang og østers. Og interessen for at dyrke regenerative afgrøder i havet har aldrig været større – det gælder dyrkning til eget forbrug eller med sigte på kommerciel omsætning, der kan imødekomme den stigende efterspørgsel. Derfor har vi her samlet de aktører i Danmark, der i fællesskab og hver for sig arbejder på at få endnu mere power på den blå bølge. Kortet giver dig overblik over de mange virksomheder, forskningsenheder, ildsjæle m.m., der arbejder med havets afgrøder, hvad enten det drejer sig om dyrkning, undervisning, salg eller noget helt fjerde.

Hvis du gerne vil med på kortet, eller tumler du med idéen om at oprette en lokal maritim nyttehave, så kontakt netværkskoordinator Hardy Jensen.

Kommercielle aktører

Kerteminde Seafarm

Kerteminde Seafarm dyrker muslinger og tang og eksperimenterer med østersproduktion i bugten ud for den gamle havneby.
Læs mere

Wavy Wonders

Wavy Wonders startede med kærlighed til havet og producerer nu de lækreste chips med tang.
Læs mere
Fiskerikajen er makker med Havhøst

Fiskerikajen

Engrosvirksomheden Fiskerikajen er med til at sætte fokus på miljø og biodiversitet over for restauratører i hele landet.
Læs mere
Kødbyens Fiskebar er makker med Havhøst

Kødbyens Fiskebar

Hos Fiskebaren efterspørger de altid de mest bæredygtige alternativer når det kommer til fisk, tang og skaldyr.
Læs mere

Formidling og forskning

BIOScience

På Aarhus Universitet forsker nogle af de absolut klogeste hoveder i dyrkning af tang i vores farvand.
Læs mere
havhoest_maritime_nyttehaver_profil_ishøj

Ishøj Naturcenter

Lokale naturvejledere arbejder på at skabe en maritim nyttehave ved lystbådehavnen i Ishøj, hvor der kan dyrkes muslinger.
Læs mere
Tårnby

Tårnby Naturskole

Tårnby Naturskole arbejder på at operette en maritim nyttehave, som kan danne ramme om undervisning og formidling.
Læs mere

Folkedrevne haver

Maritim nyttehave i Gilleleje

Gilleleje

Ildsjæle er i gang med at undersøge muligheden for at anlægge en dyrknings- og formidlingsplatform i havnen.
Læs mere
Maritim nyttehave i Holbæk

Holbæk

Institutionen Kystliv arbejder på at skabe grundlag for etablering af en bølgemark og fjordhaveforening.
Læs mere
Maritim nyttehave i Hvide Sande

Hvide Sande

Kræfter fra det lille museum Fiskeriets Hus er ved at undersøge muligheden for at oprette en fjordhave.
Læs mere
Alnor Havhave

Trappen Muslingelav

I Flensborg Fjord ligger landets sydligste havhaveforening med to minianlæg i vandet og fokus på muslingedyrkning.
Læs mere
Føns

Føns

Ved billedskønne Føns Vig har lokale ildsjæle oprettet en havhave i et skønt maritimt miljø.
Læs mere
Dragør

Dragør

Foreningen Muslingerepublikken er oprette med henblik på at skabe en lokal maritim nyttehave nær Dragør Fort.
Læs mere
Horsens marina

Horsens

Med stor opbakning fra bl.a. Horsens Kommune etableres der en fjordhave nær havnen.
Læs mere

Roskilde Fjordhave

I Roskilde fjord har en forening etableret et hobby-dyrkningsanlæg, og samarbejder med lokale aktører om undervisning.
Læs mere
Den maritime nyttehave i Halskov

Halskov

Mulighederne for at bygge en maritim nyttehave i den gamle færgehavn er i gang med at blive undersøgt.
Læs mere
Den maritime nyttehave i Kolding

Kolding

Ved Kolding Fjord er der interesse for oprette faciliteter til bl.a. muslinge- og tangdyrkning.
Læs mere
Havhøst Skovshoved

Skovshoved Havhave

Lokale ildsjæle arbejder på at oprette en maritim nyttehave i Skovshoved, hvor der er godt grundlag for dyrkning af muslinger.
Læs mere

Ærø Havhave

Der er etableret fem hobbyanlæg for at finde de bedst mulige placeringer til kommende anlæg.
Læs mere
Havhøst Bønnerup

Bønnerup

Der er et aktivt friluftsliv i den hyggelige by, og det overvejes om, der skal anlægges en maritim nyttehave.
Læs mere
Stubbekøbing Havn

Grønsund Havhave

I Stubbekøbing er der anlagt et hobbyanlæg med ambitioner om at udvide det til også at favne undervisning og formidling.
Læs mere
Maritime_nyttehave_landet_rundt_hjarnoe_bobler

Hjarnes Havhave

På den lille ø i Horsens Fjord, hvor der tidligere har været store fiskeritraditioner, har lokale kræfter oprettet en havhave.
Læs mere
Maritime_nyttehaver_landet_rundt_esbjerg

Esbjerg

I Esbjerg er Fiskeri- og Søfartsmuseet i gang med at etablere et formidlings- og undervisningsanlæg.
Læs mere
Profil Hundested

Hundested

Der har længe været undervisning fra en platform i havnen. Man vil dog gerne have et nyt anlæg, hvor der også kan dyrkes fra.
Læs mere
Middelfart

Bælthaven Middelfart

I Middelfart dyrkes havets afgrøder fra en platform i havnen. Samtidig foretages der også formidling ifm. arrangementer.
Læs mere
Maritim nyttehave i Tejn på Bornholm

Tejn

I et samarbejde mellem Havhøst, studerende fra RUC og marinbiologer fra ivandet, blev den maritime nyttehave oprettet.
Læs mere
Svendborg

Svendborgsund Havhave

I hjertet af havnen finder du havhaven. Her er der både en bølgemark til formidling, og medlemmerne kan dyrke muslinger.
Læs mere
Vejle Fjordhave

Vejle Fjordhave

Øst for Vejlefjordbroen dyrkes der muslinger og tang. Og med adgang til klublokaler er det ikke hygge det skorter på.
Læs mere
Lemvig Fjordhave

Fjordhaver i Lemvig

En halv times sejlads fra Lemvig havn finder du fjordhaverne. Med rigeligt albuerum dyrker foreningen her deres muslinger.
Læs mere
Løgstør fjordhave

Løgstør Fjordhaver

Etableret i 2015 og måske Danmarks hyggeligste maritime nyttehave. Løgstør Fjordhaver er et fællesskab der skal opleves.
Læs mere
Aalborg Fjordhave

Fjordhaver Aalborg

I Aalborgs fjordhave bliver der både dyrket muslinger og undervist. Og med medlemmer i alle aldre er den landets største forening.
Læs mere