Landet rundt

Fjordhaver, havhaver, bælthaver, sundhaver og maritime haver. Kært barn har mange navne – vi kalder dem under ét for maritime nyttehaver. Her kan du se de steder i landet, hvor der allerede findes maritime nyttehaver – eller hvor en ny have er på vej.  
Klik på en af prikkerne for at komme videre til en side med mere information om den enkelte maritime nyttehave.
Vejle Fjordhave

Vejle Fjordhave

Vejle er en af landets nyeste maritime nyttehaver, der har til formål at etablere dyrkning af muslinger og tangarter til privat nydelse og forbrug.
Læs mere
Middelfart

Middelfart

Middelfart kommune afsøger mulighederne for at etablere en maritim nyttehave i Naturpark Lillebælt.
Læs mere
Løgstør fjordhave

Løgstør Fjordhaver

Centralt placeret i Frederik VII’s kanal ligger foreningens fjordhave-platform godt beskyttet og let tilgængelig for foreningens medlemmer.
Læs mere
Tejn Havn

Tejn

Kalas Kalas og Bådfart Bornholm vil sætte Tejn Havn på det maritime nyttehave-Danmarkskort.
Læs mere
havhoest_maritime_nyttehaver_profil_ishøj

Ishøj

I Ishøj har naturcenteret og den lokale ungdomsskole fået midler til at etablere et friluftslaboratorie med udgangspunkt i en maritim nyttehave til formidling.
Læs mere
Havhaven Ebeltoft Vig

Havhaven Ebeltoft Vig

Havhaven Ebeltoft Vig råder over et langlineanlæg placeret godt 20 minutters sejlads fra fiskerihavnen i Ebeltoft og har gode landfaciliteter i den gamle fiskerihavn.
Læs mere
Lemvig Fjordhave

Fjordhaver i Lemvig

I Lem Vig, en halv times sejltur fra havnen, har foreningen Fjordhaver i Lemvig et langlinesystem, der betjenes fra en flåde.
Læs mere
Fjordhaver Nykøbing

Fjordhaver Nykøbing

Fjordhaver Nykøbing er placeret ude på åbent vandt og består af et traditionelt langlinesystem, hvor man skal sejle ud til haverne.
Læs mere
Svendborg

Svendborg

På Frederiksøen i Svendborg er et nyt stort havneudviklingsprojekt under opsejling – med en maritim nyttehave på bedding.
Læs mere
Maritim nyttehave på vej i Kalundborg

Kalundborg

I forbindelse med den nye Havnepark er lokale kræfter i gang med at afsøge mulighederne for at etablere en maritim nyttehave.
Læs mere
Aalborg Fjordhave

Fjordhaver Aalborg

Fjordhaver Aalborg er en super velfungerende maritim nyttehave med dyrkning som den centrale aktivitet, men med masser af undervisning og formidling under bæltet.
Læs mere
Profil Hundested

Hundested

Hundested har allerede gjort sig de første erfaringer med dyrkning af havnen til undervisningsbrug. Næste skridt er etablering af en maritim nyttehave.
Læs mere
Sønderborg

Sønderborg

Naturskolerne i Sønderborg er drivkraften bag en ny maritim undervisningshave og etablering af en lokal dyrkningsforening.
Læs mere
Tårnby

Tårnby

Tårnby Naturskole driver processen frem mod etablering af en maritim nyttehave til undervisningsbrug – og på sigt dyrkning til medlemmer.
Læs mere
Kerteminde Maritime Haver

Kerteminde Maritime Haver

Kerteminde Maritime Haver er en meget aktiv forening med ugentlig høst af muslinger til foreningens medlemmer fra en strømpebank helt inde ved land.
Læs mere