Maritime_nyttehaver_landet_rundt_esbjerg

Esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg er i gang med at etablere et formidlings- og undervisningsanlæg på selve museet tæt på sælariet. For at sælerne i det store sælarium og fisk, fugle, skaldyr og andre skabninger på museet trives, bliver vand pumpet ind fra Ho Bugt til de forskellige bassiner og akvarier. I det nuværende anlæg med forskellige andefugle fra Vadehavet skal etableres et formidlings- og undervisningsanlæg for tang og muslinger. Yderligere undersøges mulighederne for eventuel etablering af et dyrkningsanlæg ved det kommende maritime center på Esbjerg Strand.

Kontakt

Projektleder Lene Friis Møller
Tlf.: +45 6115 0163
E-mail: lfm@fimus.dk