Kom i gang med en lokal maritim nyttehave

Kom i gang med en maritim nyttehave

Havhøst driver et landsdækkende netværk af maritime nyttehaver, og vi kan hjælpe dig med at få besvaret de fleste af de spørgsmål, du måtte have, når du har lysten til at komme i gang, men savner viden. For at give dig et hurtigt overblik har vi skitseret en proces for opstart af en maritim nyttehave, der baserer sig på de erfaringer, landets nyttehave-ildsjæle har gjort sig, siden den første maritime nyttehave blev etableret i Ebeltoft i 2011.

Ofte starter den maritime nyttehave med, at der er nogen, der får lyst til at dyrke spiselige afgrøder i havet. Sandsynligvis fordi man synes, det kunne være dejligt at kunne høste muslinger, tang eller østers til sig selv og de mennesker, man godt kan lide. Måske er man fra starten af en lille gruppe, der kunne tænke sig at gøre det sammen, og som ser muligheden for at kombinere et aktivt friluftsliv i det blå med fællesskab og madoplevelser – og samtidig skubbe på en bæredygtig udvikling. Men hvordan kommer man i gang?

  • Hvilke tilladelser skal vi have?
  • Hvordan med fødevaresikkerhed?
  • Hvordan fungerer selve dyrkningen?
  • Og hvordan skal vi organisere os?

Få hjælp

Først og fremmest opfordrer vi dig til at kontakte vores netværkskoordinator Hardy Jensen, der kan hjælpe med at komme godt i gang og tage de rigtige skridt i den rigtige rækkefølge.

Grundlæggende ser processen sådan ud

Hvad har I lyst til at dyrke?

Tænk som udgangspunkt sukkertang, blåmuslinger og limfjordsøsters. Sæt jer lidt ind i de forskellige afgrøders kvaliteter og dyrkningsegenskaber.

Hvad kan lade sig gøre?

Find ud af hvad, der kan lade sig gøre at dyrke. Limfjordsøsters er eksempelvis svære at få til at fungere i de indre danske farvande, hvor saltholdigheden er for lav. Blåmuslinger forudsætter, at I finder et sted, hvor der i forvejen findes en bestand af blåmuslinger. Sukkertang vil enten kræve, at I bruger for-podede liner eller at I høster vild tang og selv fletter dem på reb.

Hvor vil I gerne dyrke?

Find ud af hvor, I gerne vil dyrke. Kan det lade sig gøre at dyrke under en platform nær land? Eller skal I ud på åbent hav? Der skal være rigeligt med rent vand, god gennemstrømning og en fornuftig dybde.

Ansøg Fiskeristyrelsen

Ansøg Fiskeristyrelsen om tilladelse til at etablere et havbaseret anlæg til dyrkning af muslinger.

Skal I også dyrke tang? Så skal der sendes en særskilt ansøgning til Kystdirektoratet!

Havbondens Muslingesæt

Havbondens Muslingesæt er verdens første gør-det-selv enhed til dyrkning af blåmuslinger. Det er udviklet af Havhøst og er designet til at gøre det let at komme i gang.