Kom i gang med en maritim nyttehave

Havhøst driver et landsdækkende netværk af maritime nyttehaver, og vi kan hjælpe dig med at få besvaret de fleste af de spørgsmål, du måtte have, når du har lysten til at komme i gang, men savner viden. For at give dig et hurtigt overblik har vi skitseret en proces for opstart af en maritim nyttehave, der baserer sig på de erfaringer, landets nyttehave-ildsjæle har gjort sig, siden den første maritime nyttehave blev etableret i Ebeltoft i 2011.

Ofte starter den maritime nyttehave med, at der er nogen, der får lyst til at dyrke spiselige afgrøder i havet. Sandsynligvis fordi man synes, det kunne være dejligt at kunne høste muslinger, tang eller østers til sig selv og de mennesker, man godt kan lide. Måske er man fra starten af en lille gruppe, der kunne tænke sig at gøre det sammen, og som ser muligheden for at kombinere et aktivt friluftsliv i det blå med fællesskab og madoplevelser – og samtidig skubbe på en bæredygtig udvikling. Men hvordan kommer man i gang? Hvilke tilladelser skal man have? Hvordan med fødevaresikkerhed? Hvordan fungerer selve dyrkningen? Og hvordan skal vi organisere os?

Få hjælp

Er du interesseret i at finde ud af mere om hvordan, du kommer i gang med en maritim nyttehave, så læs informationen bag linksene herunder. Og kontakt derefter vores netværkskoordinator Bernt Sørensen, der kan hjælpe med at komme godt i gang og tage de rigtige skridt i den rigtige rækkefølge.

Start endelig med at kontakte Havhøst, hvis der er noget, du er i tvivl om – så vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig videre. Men de ægte eksperter finder du ude i netværket af maritime nyttehaver. Du kan herunder hente en samlet oversigt over de ressourcepersoner, der stiller deres viden og ekspertise til rådighed for dig i opstartsfasen.

Havhøst-processen

Der er mange spørgsmål, og Havhøst er sat i verden for at hjælpe nye nyttehave-entusiaster i mål med den maritime nyttehave, de ønsker sig. Vejen fra god idé til vuggende har tre faser. Tryk på en af faserne for mere information om hvad den indeholder.

Fase 1: Afklaring af hvor den maritime nyttehave skal placeres

Fase 2: Fysisk specifikation af anlægget

Fase 3: Etablering af anlæg

Økonomi – og muligheder for tilskud

Havhøst arbejder sammen med landets dygtigste specialkonsulenter indenfor analysearbejde og teknisk specifikation af dyrkningsanlæg til foreningsbrug. Og takket være et samarbejde med Velux Fonden “Aktive Ældre” har vi mulighed for at dække omkostningen til at dække konsulenternes vigtige arbejde, såfremt der blandt initiativtagerne er en repræsentation af ikke-erhvervsaktive personer over 60 år.

Tilladelser

Som det er i dag skal en maritim nyttehave ansøge Fiskeristyrelsen om tilladelse til at etablere et anlæg med muslingedyrkning, men det er Kystdirektoratet, der står for at udstede tilladelse til at dyrke tang. Det er ret fjollet i og med, at alle maritime nyttehaver dyrker både det ene og det andet, og Havhøst arbejder sammen med myndighederne på at skabe en mere smidig proces målrettet maritime nyttehaver. Her er de ansøgningsskemaer, der skal bruges i forbindelse med etablering af en maritim nyttehave:

Havbondens Muslingesæt

Havbondens Muslingesæt er verdens første gør-det-selv enhed til dyrkning af blåmuslinger. Det er udviklet af Havhøst og er designet til at gøre det let at komme i gang.