Dansk Tang er makker med Havhøst

Dansk Tang

Den familieejede virksomhed i Odsherred ved navn Dansk Tang har i en årrække levet af at indsamle vild tang og levere det til landets bedste restauranter. Med Dansk Tang er også begyndt at dyrke tang på liner på deres lille mark ved kysten lige nord for Rørvig – og mærker også stigende interesse for deres produkter fra ganske almindelige forbrugere. Det ligner en bølge, der er ved at samle kraft!

Havhøst og Dansk Tang har både et værdi- og arbejdsfællesskab, som vi skatter højt! Vi forsøger altid at være med, når Dansk Tang eksperimenterer med nye tangarter og dyrknings-setups, så vi kan lære af de bedste praktikere på feltet. Og Dansk Tang har mange gange sørget for, at Havhøsts arrangementer er velforsynet med frisk tang af den allerhøjeste kvalitet.

Besøg Dansk Tangs hjemmeside

Makkerskab med Havhøst
En Havhøst erhvervsmakker er en virksomhed, der støtter økonomisk op om Havhøst for at bidrage til at dæmme op for den klima-, fødevare- og biodiversitetskrise, verden står i lige nu. Samtidig med, at de lokale blå fællesskaber blomstrer.

Mere om makkerskab med Havhøst