Arrangementet Tangsanketur på Amager Strand i Havhøsts efterårsprogram 2019

Tangsanketur på Amager Strand

København: 28. september og 12. oktober 2019 kl. 10.30, Sneglen – Kastrup Søbad, 2770 Kastrup.