Lokale projekter

Marselisborg_nye_haver_på_vej_havhøst.jpg

Aarhus

Den kommende maritime nyttehave ved Marselisborg Lystbådehavn er et samarbejde imellem frivillige kræfter fra den kommende forening og den lokale lystbådehavn.

havhoest_maritime_nyttehaver_profil_ishøj

Ishøj

I Ishøj har naturcenteret og den lokale ungdomsskole fået midler til at etablere et friluftslaboratorie med udgangspunkt i en maritim nyttehave til formidling.

Profil Hundested

Hundested

Hundested har allerede gjort sig de første erfaringer med dyrkning af havnen til undervisningsbrug. Næste skridt er etablering af en maritim nyttehave.

Tårnby

Tårnby

Tårnby Naturskole driver processen frem mod etablering af en maritim nyttehave til undervisningsbrug – og på sigt dyrkning til medlemmer.

Tejn Havn

Tejn

Kalas Kalas og Bådfart Bornholm vil sætte Tejn Havn på det maritime nyttehave-Danmarkskort.

Maritim nyttehave på vej i Kalundborg

Kalundborg

I forbindelse med den nye Havnepark er lokale kræfter i gang med at afsøge mulighederne for at etablere en maritim nyttehave.

Svendborg

Svendborg

På Frederiksøen i Svendborg er et nyt stort havneudviklingsprojekt under opsejling – med en maritim nyttehave på bedding.

Sønderborg

Sønderborg

Naturskolerne i Sønderborg er drivkraften bag en ny maritim undervisningshave og etablering af en lokal dyrkningsforening.