Haver på vej

Maritime_nyttehaver_landet_rundt_esbjerg

Esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg er i gang at etablere et formidlings- og undervisningsanlæg på selve museet tæt på sælariet.

Marselisborg_nye_haver_på_vej_havhøst.jpg

Marselis Havhave

Den kommende maritime nyttehave ved Marselisborg Lystbådehavn er et samarbejde imellem frivillige kræfter fra den kommende forening og den lokale lystbådehavn.

havhoest_maritime_nyttehaver_profil_ishøj

Ishøj

I Ishøj har naturcenteret og den lokale ungdomsskole fået midler til at etablere et friluftslaboratorie med udgangspunkt i en maritim nyttehave til formidling.

Profil Hundested

Hundested

Hundested har allerede gjort sig de første erfaringer med dyrkning af havnen til undervisningsbrug. Næste skridt er etablering af en maritim nyttehave.

Maritim nyttehave på vej i Kalundborg

Kalundborg

I forbindelse med den nye Havnepark er lokale kræfter i gang med at afsøge mulighederne for at etablere en maritim nyttehave.

Svendborg

Svendborg

På Frederiksøen i Svendborg er et nyt stort havneudviklingsprojekt under opsejling – med en maritim nyttehave på bedding.

Sønderborg

Sønderborg

Naturskolerne i Sønderborg er drivkraften bag en ny maritim undervisningshave og etablering af en lokal dyrkningsforening.