Haver godt på vej

Føns

Føns

Den lille, idylliske, vestfynske landsby Føns ligger ved Føns Vig. En vig med gode vanddybde, fin vandudskiftning og et herligt maritimt miljø med lystbådehavn og lokale fiskere. Her har en gruppe af lokale ildsjæle igangsat arbejdet med at etablere en lokal havhave – eller måske Vighave?