Bobler

Maritime_nyttehaver_rødvig_havn_bobler

Stevns

Med udgangspunkt i farvandet ud for den hyggelige kro og badehotel i Rødvig havn, og med udsigt til Stevns klint er initiativet udsprunget af det lokale erhvervsråd og turistorganisation.

Maritim_Nyttehavn_Balle_bobler

Balle

I den lillebitte havn i Balle ved Stege bugt har Solveig L. Nielsen samlet en mindre initiativgruppe med henblik på etablering af en maritim nyttehave i bugten.

Maritime_nyttehave_landet_rundt_hjarnoe_bobler

Hjarnø

Flere steder i fjorden er der kommerciel dyrkning af muslinger; men her er det en initiativgruppe på nogle seje kvinder, der med Karin Hansen i spidsen, pønser på at etablere en maritim nyttehave.

Tårnby

Tårnby

Tårnby Naturskole driver processen frem mod etablering af en maritim nyttehave til undervisningsbrug – og på sigt dyrkning til medlemmer.

Tejn Havn

Tejn

Kalas Kalas og Bådfart Bornholm vil sætte Tejn Havn på det maritime nyttehave-Danmarkskort.