Børneuniversitetet på Vesterbro er makker med Havhøst

Børne U.N.I

Børneuniversitetet er en fri grundskole på Vesterbro, der bekender sig til værdier omkring ligeværd, ansvarlighed og evnen til at være kritisk og aktivt handlende. Børneuniversitetets navn udsprang af den oprindelige latinske betydning af ”universitas”, som betyder ”helhed”. Børneuniversitetet skulle danne en helhed i barnets udviklings- og læringsrum.