BIOScience

Aarhus Universitet er det sted i landet, hvor det meste af vores vinden om dyrkning af tang etc. kommer fra. En stor del af den fortjeneste ligger hos følgende fire kloge hoveder:

  • Per Andersen, der er ekspert i fødevaresikkerhed ved skaldyrsproduktion samt rekreative akvakulturaktiviteter.
  • Teis Boderskov, ekspert i tangkultur og produktionsmetoder.
  • Annette Bruhn, ekspert i tangøkologi og anvendelse af tang.
  • Marianne Thomsen, ekspert i cirkulær økonomi og livscyklusanalyser af bl.a. akvakultur.

Sammen er de et powerhouse af viden, og de er konstant med til at rykke til grænserne for, hvad der kan lade sig gøre. De indsamler desuden viden om tang fra flere af de borgerdrevne maritime nyttehaver, som de har leveret podede tangliner til, og som nu er med til at gøre os klogere på væksten af tang i forskellige farvand.

Kontakt

Per Andersen

Teis Boderskov

Annette Bruhn

Marianne Thomsen (er nu tilknyttet Københavns Universitet Food)