BIOScience

Aarhus Universitet er leverandør af meget af den viden om dyrkning af regenerative afgrøder, som Havhøst baserer sit arbejde på. En stor del af den fortjeneste ligger hos tre kloge hoveder:

  • Per Andersen, der er ekspert i fødevaresikkerhed ved skaldyrsproduktion samt rekreative akvakulturaktiviteter.
  • Teis Boderskov, ekspert i tangkultur og produktionsmetoder.
  • Annette Bruhn, ekspert i tangøkologi og anvendelse af tang.

Sammen er de et sandt powerhouse af viden, og de er konstant med til at rykke grænserne for, hvad der kan lade sig gøre. De indsamler desuden viden om tang fra flere af de borgerdrevne maritime nyttehaver, som de har leveret podede tangliner til, og som nu er med til at gøre os klogere på væksten af tang i forskellige farvande.

Kontakt

Per Andersen

Teis Boderskov

Annette Bruhn