Aalborg Fjordhave

Aalborg Fjordhave

Aalborg Fjordhave er en af de medlemsmæssigt største af landets maritime nyttehaver. Foreningen er stiftet i 2014 og har klubaktiviteter hele året rundt med undtagelse af sommermånederne. Nogle foregår på flåderne ved Lindholm Strandpark (tæt på Kulturbroen) og andre i klubhuset ”Fjordhuset” ved Vestre Fjordpark. Dyrkningen finder sted på tre sammenhængende fjordhave-platforme placeret på Nørresundbysiden af Limfjorden, hvor den er let at tilgå med en gangbro fra land, så medlemmerne kan komme tørskoet til afgrøderne.

Hygge ved Aalborg Fjordhave

Aalborg Fjordhave er en velfungerende maritim nyttehave med dyrkning som den centrale aktivitet, men også med masser af undervisning og formidling, bl.a. i samarbejde med de lokale naturvejledere. Ud over naturvejlederne tilbyder Aalborg Fjordhave et samarbejde med AAU og gymnasier i Aalborg, og deltager i formidlingsaktiviteter andre steder: Aalborg Bæredygtighedsfestival og lignende arrangementer med tilknytning til Limfjorden. Foreningen har medlemmer i alle aldersgrupper med en bred social fordeling af såvel erhvervsaktive som pensionister, børnefamilier og studerende. Foreningen tilbyder et medlemskab for enkeltpersoner og for en familie til samme pris og for studerende til halv pris.

Aalborg Fjordhave blev – ligesom fjordhaverne i Lemvig, Løgstør og Nykøbing – etableret som del af det af Nordea-fonden støttede projekt Fjordhaver i Limfjorden, der blev afsluttet i 2017.

Læs mere om Aalborg Fjordhaves aktiviteter på Facebook.

Kontakt

Tlf.: (+45) 53126361
E-mail: pedersen.n.h@gmail.com

Hygge ved Aalborg Fjordhave